Share 18 Api Của Facebook Cho Các Bạn Chơi MMO

2
22
share-18-api-cua-facebook-cho-cac-ban-choi-mmo


Cái này chắc không cần phải nói nhiều nữa đâu nhỉ. Chúng ta vào vấn đề luôn nhé. ^^

1: Đếm số tin nhắn đã gửi

2: Xóa tin nhắn

3: Lấy ds tất cả bạn bè

4: lấy ds ban bè bị block, faq

5: lấy danh sách lời mời kết bạn
6: graph api search mọi người
7: trang
8: nhóm
9: scan nhóm đang làm admin+tham gia
10: scan nhóm đang tham gia
11: đếm like trang
12: gửi tin nhắn theo list id
13: mời thích trang
14: mời tham gia sự kiện
15: comment tag
16: share post lên tường bạn bè
17:share tag bạn bè
18: share post gr

#j2team

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here